Opnieuw UITSTEL INSCHRIJVINGSDATUM ZOMERACTIVITEITEN en BKO

De nationale veiligheidsraad kan op dit moment nog geen duidelijk beeld geven over de versoepeling van de maatregelen voor het geheel van zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren. Hoewel er voor jeugdkampen al duidelijkheid is, zijn er voor bijvoorbeeld sport- en cultuurkampen momenteel nog geen richtlijnen. Voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) in de zomervakantie verwachten we de richtlijnen pas binnen enkele dagen. Zonder die richtlijnen, kunnen we op dit moment onmogelijk bevestigen welke activiteiten kunnen doorgaan en hoe dat mag gebeuren. Wat wel vaststaat is dat het principe van de contactbubbels ook zijn intrede doet in de zomeropvang van kinderen. Daar wordt onze werking op afgestemd.

Wie mag inschrijven voor zomeropvang?
Enkel kinderen die in Mortsel wonen of in Mortsel naar school gaan, kunnen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de zomeractiviteiten. Die inschrijvingen starten op maandag 8 juni om 18.00 uur. Deze inschrijvingsdatum moeten we dus noodgedwongen verlaten naar 8 juni, omdat we tegen die tijd hopelijk meer richtlijnen hebben van de nationale veiligheidsraad.

Over welke zomeropvang gaat het?
Het gaat om de inschrijvingenvoor de BKO, de speelpleinwerking en themaweken (sport, crea, avonturen, theater). Ook over de taalweek en Samen op Stap hopen we tegen 8 juni meer nieuws te hebben. We houden jullie sowieso op de hoogte.

Wat we nu al kunnen meegeven over de BKO:
-Enkel voor kleuters die in Mortsel wonen of in Mortsel naar school gaan, tussen 2,5 jaar en 6 jaar.
-We wachten nog op de laatste richtlijnen rond de samenstelling van de ‘bubbels’.

Wat we nu al kunnen meegeven over onze andere zomeractiviteiten:
-Enkel kinderen die in Mortsel wonen of in Mortsel naar school gaan.
-Kinderen die deelnemen aan de zomeractiviteiten worden opgevangen in bubbels van maximaal 42 kinderen per locatie. Binnen die locatie is contact tussen de kinderen toegestaan en wordt er in kleinere leeftijdsgroepen gewerkt
-Een kind kan maximaal aan één aanbod per week deelnemen. Je kiest per week dus ofwel voor een themaweek, het speelplein, Samen op Stap of een taalweek. Wanneer je bijvoorbeeld voor speelpleinwerking kiest, hoeft je kind niet alle dagen van die week naar de speelpleinwerking te komen, maar je kind mag diezelfde week niet meer deelnemen aan andere activiteiten van ons zomeraanbod. Je kiest dus samen met je kind voor één opvangsoort per week. De week erna, én dus na het weekend, kan jouw kind wel aan een ander aanbod participeren.
-De Grabbelpas en SWAP-activiteiten worden geannuleerd.
-Ouders van deelnemende kinderen worden nog uitgebreid geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen die we nemen.

De fiscaal attesten 2019 en mutualiteitsattesten zijn zichtbaar in de ouderzone bij 'Mijn attesten'. Je kan ze zelf downloaden en afdrukken.
Heb je reeds een UiTPAS en recht op het UiTPAS-tarief? Neem contact op met onthaal@mortsel.be en we koppelen je account aan je UiTPAS. We verwerken je gegevens binnen de week en daarna kan je gebruik maken van de correcte kortingstarieven.

back to top