Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantieaanbod kinderen en jongeren

Versie 20240425

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van lokaal bestuur Mortsel.
Door in te schrijven op een activiteit gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
Lokaal bestuur Mortsel heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

Inschrijven
Je moet eenmalig registeren in https://www.mortsel.be/inschrijven door een account aan te maken voor jezelf en je gezin.
Zodra je geregistreerd bent, kan je uit het volledige aanbod een keuze maken, jezelf of je gezinsleden inschrijven en onmiddellijk online betalen.
Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het onthaal.
De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd en is gebonden tot de betaling, zelfs als de inschrijving voor iemand anders gebeurt.

Algemene bepalingen bij inschrijving

Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de activiteit. Volzet is volzet. In sommige gevallen wordt er met een wachtlijst gewerkt. Wanneer er een plekje vrijkomt, wordt de eerste (en daarna de volgende, enz…) op de wachtlijst gecontacteerd.
Voor alle activiteiten zijn er leeftijden bepaald. Als deelnemer moet je voldoen aan deze leeftijdsvoorwaarden om te kunnen inschrijven.

Annuleringsvoorwaarden en terugbetaling
Bij annulering voor 12.00 uur op de laatste werkdag voor de aanvang van de activiteit betalen we je inschrijvingsgeld terug, op voorwaarde dat de plaats van je kind wordt ingenomen door een kind dat op de wachtlijst staat.
Bij annulering na 12.00 uur op de laatste werkdag voor aanvang van de activiteit is er geen terugbetaling mogelijk.
Indien de activiteit nog niet begonnen is en je kind wordt ziek, dan betalen we het volledige bedrag van de activiteit terug als je een doktersbriefje kan voorleggen.

Informatie en aansprakelijkheid
Als ouder kan je ons toelating geven dat er foto’s mogen gemaakt worden van je kind en dat deze gebruikt mogen worden in ons promotiemateriaal. Dit doe je door het betreffende vakje in je account aan te vinken. Je kan deze instelling steeds wijzigen in je persoonlijke ouderzone.
De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan word je zo snel mogelijk verwittigd. Wanneer het urgent is, bellen we een dokter of ziekenwagen.

Volgende regels zijn van toepassing
Je kind moet zindelijk zijn om te kunnen aansluiten bij een activiteit.
Respecteer de uren van de activiteiten.
Als je kind extra aandacht of zorg nodig heeft, meld dit dan op voorhand bij de begeleider, animatoren of verantwoordelijken. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te helpen.
Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan een schriftelijke toestemming.

Fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 14 jaar krijg je een fiscaal attest. Kosten voor opvang voor kinderen tot 14 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen. Je kan dit document downloaden in je ouderzone van de inschrijvingsmodule. Vanaf 2024 zullen fiscale attesten ook elektronisch ingediend worden via Belcotax-on-web. Daardoor worden de kosten van de vakantieopvang automatisch ingevuld op je aangifteformulier van de belastingen. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers geven ook een tegemoetkoming voor kinderopvang of speelpleinwerkingen.
Indien dit van toepassing is op de gekozen activiteit, zal je in de ouderzone het attest kunnen downloaden. Bezorg dit aan je ziekenfonds voor de terugbetaling.

Briefwisseling
Diegene op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Privacy
Lokaal bestuur Mortsel verwerkt je persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).
Je gegevens worden met niemand gedeeld, behalve met de begeleiders van de activiteit. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor uitwisseling van communicatie omtrent je deelname aan een activiteit (deelnemerslijst, verwittigen bij afwezigheid, enz.).

Klachten
Klachten kunnen gemeld worden via https://www.mortsel.be/ietsmelden

Vragen?

Je kan het lokaal bestuur Mortsel bereiken (tijdens openingsuren):


Algemene voorwaarden cursussen en workshops

Versie 20240425

  Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops van lokaal bestuur Mortsel en Intergemeentelijk zwembad Den Bessem.
  Door in te schrijven op een cursus gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden en de huisregels van Zwembad Den Bessem en alle andere locaties waar de cursus doorgaat.
  Lokaal bestuur Mortsel en Intergemeentelijk Zwembad Den Bessem hebben het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

  Inschrijven
  Je moet eenmalig registeren in https://www.mortsel.be/inschrijven door een account aan te maken.
  Zodra je geregistreerd bent, kan je uit het volledige aanbod een keuze maken, jezelf of je gezinsleden inschrijven en onmiddellijk online betalen.
  Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het stadsonthaal van lokaal bestuur Mortsel of aan de balie van het intergemeentelijk zwembad (voor de aqualessen) voor registratie en inschrijving.
  De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd en is gebonden tot de betaling, zelfs als de inschrijving voor iemand anders gebeurt.

  Algemene bepalingen bij inschrijving

  Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de activiteit. Volzet is volzet. In sommige gevallen wordt er met een wachtlijst gewerkt.
  Wanneer er een plekje vrijkomt, wordt de eerste (en daarna de volgende, enz…) op de wachtlijst gecontacteerd.
  Voor alle activiteiten zijn er leeftijden bepaald. Als deelnemer moet je voldoen aan deze leeftijdsvoorwaarden om te kunnen inschrijven.

  Annuleringsvoorwaarden en terugbetaling
  Wanneer je een betalende workshop of cursus annuleert, krijg je geen terugbetaling, tenzij:
   ·Je een medisch attest kan voorleggen voor de volledige periode van de lessenreeks, workshop of cursus.
   ·De organisator de workshop of cursus annuleert, bijvoorbeeld door overmacht of omwille van te weinig inschrijvingen. Je ontvangt dan een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
   ·Bij eenmalige afwezigheid van de lesgever door overmacht of ziekte, wordt het lesgeld van de weggevallen les(sen) terugbetaald op het einde van de cursusreeks. Er worden geen vervanglessen voorzien, behalve bij de aqualessen in het intergemeentelijk zwembad.

  Privacy

  Lokaal bestuur Mortsel en Intergemeentelijk Zwembad Den Bessem verwerken persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).
  Je gegevens worden met niemand gedeeld, behalve met de lesgever van de activiteit. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor uitwisseling van communicatie omtrent je deelname aan een activiteit (deelnemerslijst, verwittigen bij afwezigheid lesgever, enz.).

  Klachten
  Klachten over de cursussen kunnen gemeld worden via https://www.mortsel.be/ietsmelden

  Vragen?

  Je kan het lokaal bestuur Mortsel bereiken (tijdens openingsuren):
   ·Je vindt informatie over de cursussen en workshops op www.mortsel.be/cursussen en op de inschrijvingspagina www.mortsel.be/inschrijven
   ·per telefoon: 03 444 17 17
   ·via het contactformulier in de webpagina waar je inschrijft: duid bij ‘onderwerp’ aan waarover je vraag gaat. Je vraag komt automatisch toe bij de organisator van de activiteit.
   ·Via mail: onthaal@mortsel.be
   ·Stadsonthaal: Tijdens de openingsuren ben je welkom aan het stadsonthaal, Stadsplein 2, 2640 Mortsel https://www.mortsel.be/stadsonthaal
back to top