Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 20190419

Inschrijven
Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren door een account aan te maken voor je gezin. Zodra je bent geregistreerd, kan je uit het volledige aanbod een keuze maken, je gezinsleden inschrijven en onmiddellijk online betalen.
Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het stadsonthaal.

Algemene bepalingen bij inschrijving
Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus, het kamp of de activiteit. Volzet is volzet.
De samenstelling van de groepen bij de kampen en de cursussen gebeurt op basis van leeftijd en het gekozen aanbod.

Kortingstarieven Grabbelpas / Swappas
Je koopt een Grabbelpas of Swappas bij elke deelnemende gemeente. Je betaalt hiervoor 3 euro. Ook zonder Grabbelpas kan je deelnemen aan de activiteiten, maar dan betaal je meer.
Indien je kiest voor het kortingstarief “Grabbelpas “of “Swappas”, zal je op de dag van de activiteit gevraagd worden om je pas te tonen. Indien je niet over een pas beschikt, zal je alsnog een pas moeten aankopen.
Indien je inschrijft voor een activiteit aan de volle prijs en je beslist pas later om een Grabbelpas of Swappas aan te kopen, wordt het prijsverschil voor de activiteit niet terugbetaald.

Annulatievoorwaarden
·Voor grabbelpas- of swapactiviteit of speelplein:
Bij annulering tot 1 werkdag voor de aanvang van de activiteit betalen we je inschrijvingsgeld terug, op voorwaarde dat de plaats van je kind wordt ingenomen door een kind dat op de wachtlijst stond.
Bij annulering op minder dan 1 werkdag voor de aanvang van de activiteit betalen we niets terug.
Indien de activiteit nog niet begonnen is en je kind wordt ziek, dan betalen we het volledige bedrag van de activiteit terug als je een doktersbriefje kan voorleggen
·Voor meerdaagse activiteiten:
Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de meerdaagse activiteit betalen we je inschrijvingsgeld terug na aftrek van 10 euro administratiekosten, op voorwaarde dat de plaats van je kind wordt ingenomen door een kind dat op de wachtlijst stond.
Bij annulering binnen de 2 weken voor de aanvang van de meerdaagse activiteit of indien de plaats van je kind niet wordt ingenomen door iemand anders, kunnen we niets terugbetalen.
Indien een meerdaagse activiteit begonnen is en je kind wordt ziek, dan betalen we 50% van de niet bijgewoonde dagen terug als je een doktersbriefje kan voorleggen .
Indien de meerdaagse activiteit nog niet begonnen is en je kind wordt ziek, dan betalen we het volledige bedrag van de activiteit terug als je een doktersbriefje kan voorleggen.

Voorwaarden en informatie
Als ouder kan je ons toelating geven dat er foto’s mogen gemaakt worden van je kind en dat deze gebruikt mogen worden in ons promotiemateriaal. Dit doe je door het betreffende vakje in je account aan te vinken. Je kan deze instelling steeds wijzigen in je persoonlijke ouderzone.
De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis en word je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

Volgende regels zijn van toepassing
Je kind moet zindelijk zijn om te kunnen aansluiten bij een kamp of cursus.
Respecteer de uren van de activiteiten.
Als je kind extra aandacht nodig heeft, meld dit dan op voorhand bij de begeleider, animatoren of verantwoordelijken. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te helpen.
Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan een schriftelijke toestemming.
Als je kind een hele dag een kamp, uitstap of workshop bijwoont, geef je een lunchpakket, genoeg drank en een gezond tussendoortje mee.
Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer.
Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingstuk.
Vraag er op tijd naar als je spullen verloren bent.
Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...).

Fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest. Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen.Je kan dit document downloaden in je ouderzone. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers geven ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen.
Indien dit van toepassing is op de gekozen activiteit, zal je in de ouderzone het attest kunnen downloaden. Bezorg dit aan de mutualiteit voor de terugbetaling.

Ongeval en verzekering
Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag.Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Deze bezorg je ook aan de dienst.

Briefwisseling

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt.
Deze documenten worden NIET gewijzigd.
Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Vragen?

Je kan ons bereiken
per telefoon: zie de contactgegevens onderaan de webpagina.
per mail: gebruik het contactformulier. Duid aan waarover je vraag gaat. Je vraag komt automatisch toe bij de juiste dienst.
Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het stadsonthaal, Stadsplein 2.

back to top